معرفی شرکت ها


libmemcache-1.4.0.rc2-alt3.qa1.mipsel.rpm


Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

توضیحات

A high performance C API for memcached
ویژگی مقدار
سیستم عامل Linux
توزیع ALT p9
مخزن ALTLinux classic mipsel
نام بسته libmemcache
نام فایل بسته libmemcache-1.4.0.rc2-alt3.qa1.mipsel.rpm
نسخه بسته 1.4.0.rc2
انتشار بسته alt3.qa1
معماری بسته mipsel
نگهدارنده -
تاریخ ساخت Thu 09 May 2019 08
هاست سازنده recycler64-sisyphus_mipsel.hasher.altlinux.org
نوع بسته .rpm
آدرس صفحه اصلی http://people.freebsd.org/~seanc/libmemcache/
مجوز BSD
حجم دانلود 41K
حجم نصب 159.431K
libmemcache is the C API for memcached(8), a high-performance, distributed memory object caching system.


جایگزین ها

بسته نسخه معماری مخزن
libmemcache-1.4.0.rc2-alt3.qa1.i586.rpm 1.4.0.rc2 i586 ALT classic
libmemcache-1.4.0.rc2-alt3.qa1.ppc64le.rpm 1.4.0.rc2 ppc64le ALT classic
libmemcache-1.4.0.rc2-alt3.qa1.x86_64.rpm 1.4.0.rc2 x86_64 ALT classic
libmemcache-debuginfo-1.4.0.rc2-alt3.qa1.mipsel.rpm 1.4.0.rc2 mipsel ALT debuginfo
libmemcache-devel-1.4.0.rc2-alt3.qa1.i586.rpm 1.4.0.rc2 i586 ALT classic
libmemcache-devel-1.4.0.rc2-alt3.qa1.mipsel.rpm 1.4.0.rc2 mipsel ALT classic
libmemcache-devel-1.4.0.rc2-alt3.qa1.ppc64le.rpm 1.4.0.rc2 ppc64le ALT classic
libmemcache-devel-1.4.0.rc2-alt3.qa1.x86_64.rpm 1.4.0.rc2 x86_64 ALT classic
libmemcached-1.0.18-alt3.i586.rpm 1.0.18 i586 ALT classic
libmemcached-1.0.18-alt3.mipsel.rpm 1.0.18 mipsel ALT classic
libmemcached-1.0.18-alt3.ppc64le.rpm 1.0.18 ppc64le ALT classic
libmemcached-1.0.18-alt3.x86_64.rpm 1.0.18 x86_64 ALT classic
libmemcached-debuginfo-1.0.18-alt3.mipsel.rpm 1.0.18 mipsel ALT debuginfo
libmemcached-devel-1.0.18-alt3.i586.rpm 1.0.18 i586 ALT classic
libmemcached-devel-1.0.18-alt3.mipsel.rpm 1.0.18 mipsel ALT classic
libmemcached-devel-1.0.18-alt3.ppc64le.rpm 1.0.18 ppc64le ALT classic
libmemcached-devel-1.0.18-alt3.x86_64.rpm 1.0.18 x86_64 ALT classic
libmemcached-utils-1.0.18-alt3.i586.rpm 1.0.18 i586 ALT classic
libmemcached-utils-1.0.18-alt3.mipsel.rpm 1.0.18 mipsel ALT classic
libmemcached-utils-1.0.18-alt3.ppc64le.rpm 1.0.18 ppc64le ALT classic
libmemcached-utils-1.0.18-alt3.x86_64.rpm 1.0.18 x86_64 ALT classic
libmemcached-utils-debuginfo-1.0.18-alt3.mipsel.rpm 1.0.18 mipsel ALT debuginfo


نیازمندی

مقدار نام
>= set:jieg8 ld.so.1
- rpmlib(SetVersions)
- ld.so.1(GLIBC_2.4)
- libc.so.6(GLIBC_2.0)
- libc.so.6(GLIBC_2.2)
- libc.so.6(GLIBC_2.3)
- libc.so.6(GLIBC_2.4)
- rpmlib(PayloadIsLzma)


ارائه دهنده

مقدار نام
= set:ldyHZ4Altni6J1mEl7zl9JjDFHnKm33shdegVsgG5yRcSxfhj8kvqe7QWobYztiRFkff9j4233GPQeZCCUh6k10jLVzz9gXkBe5qhJp4VZwJK0n76tvJ31dr9rbmfQXlXl2zLZ9gy12YWZ6FV3yxV9oCV90mq2gGa4T1x8mXai3b3N5DZD4dz4oHe6CVkJLkrfvMBBTawWiWjBfJgnyrv4TqAFNhRZ7Z8udzgwdHp3R0XprlS0YeY1nYhHjOwyP4zE4B2tvAd3OwX8tJ2oQyU4aTobgXZJwA1Wgi1yjMO5m48gxUHZLm5CwBpY90 libmemcache.so.0
= 1.4.0.rc2-alt3.qa1:sisyphus_mipsel+28070.100.1.1 libmemcache


نحوه نصب


نصب پکیج rpm libmemcache:

    sudo apt-get install libmemcache-1.4.0.rc2-alt3.qa1.mipsel.rpm


فایل ها

مسیرها
/usr/lib/libmemcache.so.0
/usr/lib/libmemcache.so.0.4.0
/usr/share/doc/libmemcache-1.4.0.rc2
/usr/share/doc/libmemcache-1.4.0.rc2/ChangeLog
/usr/share/doc/libmemcache-1.4.0.rc2/INSTALL


گزارش تغییرات

تاریخ آخرین تغییر جزئیات
2013-04-14

NMU: rebuilt for debuginfo.

2010-10-28

Rebuilt for soname set-versions

2008-12-06

obsolete by filetriggers macros removed

2007-12-14

second build for ALTLinux

2005-10-30

first build for ALTLinux.

2005-01-24

1.2.3

2005-01-23

initial Mandrakelinux package