معرفی شرکت ها


wmvolman-2.0.1-alt2_12.mipsel.rpm


Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

توضیحات

Window Maker Volume Manager
ویژگی مقدار
سیستم عامل Linux
توزیع ALT p9
مخزن ALTLinux classic mipsel
نام بسته wmvolman
نام فایل بسته wmvolman-2.0.1-alt2_12.mipsel.rpm
نسخه بسته 2.0.1
انتشار بسته alt2_12
معماری بسته mipsel
نگهدارنده -
تاریخ ساخت Wed 06 Mar 2019 10
هاست سازنده recycler-sisyphus_mipsel.hasher.altlinux.org
نوع بسته .rpm
آدرس صفحه اصلی http://github.com/raorn/wmvolman
مجوز GPLv2+
حجم دانلود 37K
حجم نصب 167.378K
wmVolMan is a small volume manager for Window Maker. For now it only displays and allows mounting and unmounting removable media and hotpluggable devices that are added to or removed from the system.


جایگزین ها

بسته نسخه معماری مخزن
wmvolman-2.0.1-alt2_12.i586.rpm 2.0.1 i586 ALT classic
wmvolman-2.0.1-alt2_12.ppc64le.rpm 2.0.1 ppc64le ALT classic
wmvolman-2.0.1-alt2_12.x86_64.rpm 2.0.1 x86_64 ALT classic
wmvolman-debuginfo-2.0.1-alt2_12.mipsel.rpm 2.0.1 mipsel ALT debuginfo


نیازمندی

مقدار نام
- /lib/ld.so.1
>= set:jieg8 ld.so.1
- rpmlib(SetVersions)
- ld.so.1(GLIBC_2.4)
>= set:omXmFZG7HNBF2 libX11.so.6
- libc.so.6(GLIBC_2.0)
- libc.so.6(GLIBC_2.4)
>= set:kgyQWoNXGc7lSNIFSA7CSugmdcGFpPF1 libdockapp.so.3
>= set:olazDoLpszIeqNdnr4cYsZuZG2 libgio-2.0.so.0
>= set:ojpE21XnUpEVYnLqktdgraMqvmxsw2S0p8BHAs80iqk3dblbSe2ZKttDdwNNNZG4h8 libglib-2.0.so.0
>= set:mkfqQvZKUqc0 libgobject-2.0.so.0
>= set:niQuaSW7bCxYXG67ya7IHwcKZ1lsJKVdGKTtH9hJiYLAj6bJ3Tow1uM6DZgcacfKtdoqmdZITyDi libudisks2.so.0
- rpmlib(PayloadIsLzma)


ارائه دهنده

مقدار نام
= 2.0.1-alt2_12:sisyphus_mipsel+23197.400.1.1 wmvolman


نحوه نصب


نصب پکیج rpm wmvolman:

    sudo apt-get install wmvolman-2.0.1-alt2_12.mipsel.rpm


فایل ها

مسیرها
/usr/bin/wmvolman
/usr/share/doc/wmvolman-2.0.1
/usr/share/doc/wmvolman-2.0.1/AUTHORS
/usr/share/doc/wmvolman-2.0.1/COPYING
/usr/share/doc/wmvolman-2.0.1/NEWS
/usr/share/doc/wmvolman-2.0.1/README
/usr/share/wmvolman
/usr/share/wmvolman/default
/usr/share/wmvolman/default/card-cf.xpm
/usr/share/wmvolman/default/card-ms.xpm
/usr/share/wmvolman/default/card-sdmmc.xpm
/usr/share/wmvolman/default/card-sm.xpm
/usr/share/wmvolman/default/cdrom-unknown.xpm
/usr/share/wmvolman/default/cdrom.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-audio.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-bd.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-bdr.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-bdre.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-cdr.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-cdrw.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-dvdr-plus.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-dvdr.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-dvdram.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-dvdrom.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-dvdrw-plus.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-dvdrw.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-hddvd.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-hddvdr.xpm
/usr/share/wmvolman/default/disc-hddvdrw.xpm
/usr/share/wmvolman/default/harddisk-1394.xpm
/usr/share/wmvolman/default/harddisk-usb.xpm
/usr/share/wmvolman/default/harddisk.xpm
/usr/share/wmvolman/default/removable-1394.xpm
/usr/share/wmvolman/default/removable-usb.xpm
/usr/share/wmvolman/default/removable.xpm
/usr/share/wmvolman/default/unknown.xpm


گزارش تغییرات

تاریخ آخرین تغییر جزئیات
2019-03-06

rebuild with new libdockapp

2017-10-20

update to new release by fcimport

2016-07-26

update to new release by fcimport

2015-09-20

update to new release by fcimport

2014-08-27

update to new release by fcimport

2014-07-01

update to new release by fcimport

2014-01-04

Sisyphus build by request of mike@

2013-09-09

update to new release by fcimport

2013-04-26

initial fc import

2010-10-04

[1.0]

2008-01-03

[0.9]

2007-09-16

[0.8]
License set to GPLv2

2006-08-29

[0.7]
audio and "unknown" CD icons

2006-07-15

GIT snapshot v0.6.1-g8dbe9c2

2006-04-26

Fixed fdi location

2006-04-26

Built for Sisyphus