معرفی شرکت ها


xorg-drv-cirrus-1.5.3-alt3.mipsel.rpm


Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

توضیحات

Cirrus Logic video driver
ویژگی مقدار
سیستم عامل Linux
توزیع ALT p9
مخزن ALTLinux classic mipsel
نام بسته xorg-drv-cirrus
نام فایل بسته xorg-drv-cirrus-1.5.3-alt3.mipsel.rpm
نسخه بسته 1.5.3
انتشار بسته alt3
معماری بسته mipsel
نگهدارنده -
تاریخ ساخت Thu 02 Jul 2020 09
هاست سازنده recycler-p9_mipsel.hasher.altlinux.org
نوع بسته .rpm
آدرس صفحه اصلی http://xorg.freedesktop.org
مجوز MIT/X11
حجم دانلود 25K
حجم نصب 49.325K
cirrus is an Xorg driver for Cirrus Logic video chips


جایگزین ها

بسته نسخه معماری مخزن
xorg-drv-cirrus-1.5.3-alt3.i586.rpm 1.5.3 i586 ALT classic
xorg-drv-cirrus-1.5.3-alt3.ppc64le.rpm 1.5.3 ppc64le ALT classic
xorg-drv-cirrus-1.5.3-alt3.x86_64.rpm 1.5.3 x86_64 ALT classic
xorg-drv-cirrus-debuginfo-1.5.3-alt3.mipsel.rpm 1.5.3 mipsel ALT debuginfo


نیازمندی

مقدار نام
= 24.1 XORG_ABI_VIDEODRV
>= set:jieg8 ld.so.1
- rpmlib(SetVersions)
- ld.so.1(GLIBC_2.4)
- libc.so.6(GLIBC_2.0)
- libc.so.6(GLIBC_2.2)
- libc.so.6(GLIBC_2.4)
- rpmlib(PayloadIsLzma)


ارائه دهنده

مقدار نام
= 1:1.5.3-alt3:p9_mipsel+46723.700.3.1 xorg-drv-cirrus


نحوه نصب


نصب پکیج rpm xorg-drv-cirrus:

    sudo apt-get install xorg-drv-cirrus-1.5.3-alt3.mipsel.rpm


فایل ها

مسیرها
/usr/lib/X11/modules/drivers/cirrus_drv.so
/usr/share/man/man4/cirrus.4.xz


گزارش تغییرات

تاریخ آخرین تغییر جزئیات
2018-05-28

requires XORG_ABI_VIDEODRV = 24.0

2016-11-30

requires XORG_ABI_VIDEODRV = 23.0

2015-11-26

1.5.3

2014-10-10

requires XORG_ABI_VIDEODRV = 18.0

2014-01-31

requires XORG_ABI_VIDEODRV = 15.0

2013-03-06

requires XORG_ABI_VIDEODRV = 14.1

2013-01-18

1.5.2

2012-10-03

fixed falling back after kernel check

2012-08-27

1.5.1

2012-03-25

1.4.0

2011-08-29

requires XORG_ABI_VIDEODRV = 11.0

2010-12-08

requires XORG_ABI_VIDEODRV = 9.0

2010-08-22

requires XORG_ABI_VIDEODRV = 8.0

2010-04-04

removed unused fdi file

2009-10-08

1.3.2

2009-07-02

1.3.1